Kegiatan Minggu ke-4 November 2011

SANTO YOSEPH HARVEST CITY

  • Unit KB & TKK : Rutin

SANTO YOSEPH METLAND MENTENG

  • Unit KB & TK : Rutin
  • Unit SD : Rutin
  • Unit SMP : Rutin
  • Unit SMA : Rutiin
SANTO YOSEPH TAMAN HARAPAN BARU (penyelesaian gedung KB dan TKK Santo Yoseph)